AKTUALNOŚCI

Projekt „Bliska przestrzeń”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Bliska przestrzeń”, który ma na celu wzmocnienie procesów konsultacji społecznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich (...)

CZYTAJ DALEJ >

GALERIA

ZOBACZ >SPECJALIZACJA

Biuro Urbanistyczne Ecoland wykonuje różnorodne opracowania (m.in. projekty, studia, koncepcje, analizy, programy i ekspertyzy), dotyczące nie tylko urbanistyki i planowania przestrzennego, ale także zagadnień: gospodarczych, kulturowych, krajobrazowych, przyrodniczych i społecznych. Naszą specjalnością są prace usługowo-projektowe z zakresu planowania przestrzennego. Posiadamy bogate, wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu specjalistycznych opracowań m.in. dla:
- terenów górniczych,
- farm wiatrowych,
- obszarów rekreacyjnych,
- obszarów objętych różnymi formami ochrony.

Każde z naszych opracowań wyróżnia wysoki poziom - zarówno merytoryczny, jak i techniczny. W powierzonych nam pracach wykorzystujemy bowiem nowoczesne programy graficzne. Naszym atutem, poza doświadczeniem i wysokim poziomem opracowań, jest rzetelność i kompleksowość w podejściu do zlecanych nam zadań. Szczegółowy zakres świadczonych przez nas usług prezentujemy w zakładce OFERTA.