AKTUALNOŚCI

Projekt „Bliska przestrzeń”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Bliska przestrzeń”, który ma na celu wzmocnienie procesów konsultacji społecznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich (...)

CZYTAJ DALEJ >

GALERIA

ZOBACZ >ARCHIWUM

Biuro Urbanistyczne Ecoland istnieje od 10 lat. W tak długim okresie naszej działalności wykonaliśmy wiele rożnego rodzaju opracowań. Uczestniczyliśmy także w ważnych dla urbanistów wydarzeniach, projektach i szkoleniach, z których część współorganizowaliśmy. Poniżej przedstawiamy wybrane materiały archiwalne związane z szerokim zakresem działalności naszego biura.

Zespół Organizacyjny Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów

Zespół Organizacyjny Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów (ZO ZOIU) utworzono w 2001 r. Jego celem było przeprowadzenie procesu powołania Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów. Cel ten osiągnięto 25. stycznia 2002 r. na Zjeździe Założycielskim. Obecnie ZOIU z siedzibą we Wrocławiu zrzesza m.in. architektów, planistów przestrzennych oraz inżynierów budownictwa i branż pokrewnych z obszarów województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Spotkania ZO ZOIU odbywały się w siedzibie Biura Urbanistycznego Ecoland, mieszczącej się wówczas przy ul. Kolejowej 63/65. Biuro stanowiło jednocześnie tymczasową siedzibę Zespołu. Natomiast na (starej) stronie naszego biura umieszczono wszelkie materiały i sprawozdania z tych spotkań (z 2001 r.). Znalazły się tam również takie dane, jak m.in. deklaracja wstąpienia do Izby Urbanistów, mapa siedzib i zasięgów działania Okręgowych Izb Urbanistów, a także linki do obecnej strony ZOIU z siedzibą we Wrocławiu i oddziałów Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP) w Katowicach, Poznaniu i Szczecinie. Do zapoznania się z tymi archiwaliami zapraszamy na stronę ZO ZOIU