AKTUALNOŚCI

Projekt „Bliska przestrzeń”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Bliska przestrzeń”, który ma na celu wzmocnienie procesów konsultacji społecznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich (...)

CZYTAJ DALEJ >

GALERIA

ZOBACZ >O FIRMIE

Biuro Urbanistyczne "Ecoland" z Wrocławia jest firmą prywatną, założoną przez architekta Marka Wilanda w 1991 roku. Głównym obszarem działalności Biura jest sporządzanie opracowań planistycznych dla jednostek samorządu terytorialnego takich jak: studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz oceny aktualności ww. dokumentów. Ponadto w Biurze sporządzane są opracowania specjalistyczne, w tym m.in. dla obszarów górniczych, farm wiatrowych, liniowych inwestycji infrastrukturalnych, parków przemysłowych oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Poza pracami dla regionu Biuro wykonuje międzynarodowe prace planistyczne (głównie we współpracy z Czechami), a także przygotowuje projekty dla międzynarodowych przedsiębiorstw realizujących inwestycje w regionie. Ponadto Biuro sporządza analizy i opracowania eksperckie związane z szeroko rozumianym planowaniem przestrzennym oraz zarządzaniem przestrzenią. Szczegółowa oferta Biura została przedstawiona w zakładkach OFERTA i Specjalizacja.
Biuro i tworzący je zespół, cieszy się dużą wiarygodnością u swoich klientów, a także posiada ugruntowaną, mocną pozycję na rynku planistycznym regionu oraz wiarygodność ekonomiczną. Wykonywane przez Biuro prace cechuje wysoki poziom merytoryczny, rzetelność i terminowość.